Πλακίδια κουζίνας

Πλακίδια κουζίνας από την εταιρεία Μπουρδούκης Α.Β.Ε.Ε. στα Ιωάννινα.

Επιλογή από διάφορες σειρές / διαστάσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.