Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για υδρομασάζ

Παροχή ρεύματος 220V
Ασφάλεια 16 Amber με καλώδιο 3χ1,5 η 3χ2,5
όταν υπάρχουν πολλά συστήματα υδρομασάζ και
αερομασάζ μαζί η θερμαντέs και φώτα.