Ακρυλικές – Μαντέμι

Μπανιέρες ακρυλικές & από μαντέμι, από την εταιρεία Μπουρδούκης Α.Β.Ε.Ε  στα Ιωάννινα.

Φωτογραφίες

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.