Πλακίδια δαπέδου

Πλακίδια δαπέδου, από την εταιρεία Μπουρδούκης Α.Ε. στα Ιωάννινα.

Σειρές Modern & Rustic

Σημειώσεις

Όλες οι φωτογραφίες αφορούν τη σειρά “Modern”, εκτός από τις τρεις τελευταίες φωτογραφίες οι οποίες αφορούν τη σειρά “Rustic”. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.