Εγκατάσταση ακρυλικήs μπανιέραs

ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ
Τοποθετούμε τη μπανιέρα στην θέση της στο μπάνιο. Την αλφαδιάζουμε και συνδέουμε τη βαλβίδα υπερχείλισης και αποχέτευσης. (βιδώνουμε τα πλαστικά πόδια στο δάπεδο).
Όταν η μπανιέρα συνοδεύεται από ποδιά, το ύψος της μπανιέρας ρυθμίζεται βάσει του ύψους της ποδιάς και μένει μόνο να εφαρμόσουμε την ποδιά στις ειδικές υποδοχές βιδώνοντας την πάνω στις γωνίες της περιμετρικής βάσης.